ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Χειμερινό

Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή 09:00 με 14:00  και 17:00 με 20:30

Τετάρτη – Σάββατο 09:00  με 15:00

Πέμπτη 09:00 με 14:00  

Καλοκαιρινό

Δευτέρα – Τρίτη – Παρασκευή 09:00 με 14:00  και 17:30 με 21:00

Τετάρτη – Σάββατο 09:00  με 15:00

Πέμπτη 09:00 με 14:00